Läkemedel för Svin

Flunixin ℞

Flunixinmeglumin.
Generikum till Finadyne®.

Antiinflammatoriskt

Loxicom ℞

Meloxikam.
Loxicom generikum till Metacam.

Antiinflammatoriskt

Ultrapen ℞

Bensylpenicillinprokain.
Bensylpenicillin med förlängd verkan.

Antibiotika

Restnoterad hos leverantör.

Noromectin ℞

Ivermectin.
Generikum till Ivomec®.

 
Avmaskningsmedel