Kontakta oss

Katarina Ågren – VD
Ansvarsområde: Marknadsfrågor, medicinska – och ledningsfrågor

Telefon: 018-57 24 30

Elin Bladh – Sakkunnig, Region Väst
Ansvarsområde: Kvalitets- och regulatoriska frågor. Kontaktperson i Västra Sverige.

Telefon: 0736-24 06 70

Svante Christiansson – Logistik
Ansvarsområde: Leveranser och Lager.

Telefon: 018-57 24 34

Anna Engfelt – Region Syd
Ansvarsområde: Medicinska frågor och kontaktperson i Södra Sverige.

Telefon: 0704-24 68 66