Kontakt

Kontakt

Uppsala Science Park
Husaren, Dag Hammarskjölds väg 36B – Karta
751 83 Uppsala

Telefon 018-57 24 30

Mail info@n-vet.se

Fax 018-57 24 32


Katarina Ågren – VD

Ansvarsområde: Marknadsfrågor, medicinska frågor och ledningsfrågor.

Telefon 018-57 24 30


Merike Ronéus (Leg. vet., VMD) – Medicinskt ansvarig

Ansvarsområde: Medicinska frågor

Telefon: 018-57 24 30


Anna Engfelt – Ansvarig Region Syd

Ansvarsområde: Medicinska frågor och kontaktperson i Södra Sverige.

Telefon: 0704-24 68 66


Elin Bladh – Ansvarig Region Väst

Ansvarsområde: Medicinska frågor och kontaktperson i Västra Sverige.

Telefon: 0736-24 06 70


Per-Erik Ålund – Ansvarig Region Norr

Ansvarsområde: Medicinska frågor och kontaktperson i Norra Sverige.

Telefon: 0702-11 66 67


Svante Christiansson

Ansvarsområde: Logistik.

Telefon 018-57 24 34


 

Ringknapp ny