Läkemedel för Ren

Noromectin ℞

Ivermectin.
Generikum till Ivomec®.

 
Avmaskningsmedel

Kontakt

018-57 24 30
info@n-vet.se

Adress

Uppsala Science Park
Husaren, Dag Hammarskjölds väg 36b
751 83 Uppsala