Läkemedel för Ren

Noromectin ℞

Ivermectin.
Generikum till Ivomec®.

 
Avmaskningsmedel