Våra läkemedel för katt

Nedan finner du våra läkemedel med länkar till FASS

Sevotek

Sevotek ℞ – inhalationsanestesi till katt & hund

Sedativum

Loxicom

Loxicom ℞ – ett generikum till metacam

Antiinflammatoriskt

Redo att komma igång?