Läkemedel för Katt

Isoflutek ℞

Isofluran 

Inhalationsånga, vätska

Levogland ℞

Levotyroxin.
För behandling av primär och sekundär hypotyreoidism.

Tyreoideahormoner och antityreoida substanser

Loxicom ℞

Meloxikam.
Ett generikum till Metacam®.

Antiinflammatoriskt (NSAID)

Loxicom ℞ Injektionsvätska

Meloxikam.
Ett generikum till Metacam®.

Antiinflammatoriskt (NSAID)

Sevotek ℞

Sevofluran.
Inhalationsanestesi till katt & hund.

Sedativum