Läkemedel för Hund

Cartrophen vet ℞

Na-pentosan polysulfat.
Degenerativ ledsjukdomar hos hund.

Cartrophen är ej ett NSAID.

Isoflutek ℞

Isofluran 

Inhalationsånga, vätska

Loxicom ℞

Meloxikam.
Ett generikum till Metacam®.

Antiinflammatoriskt (NSAID)

Loxicom ℞ Injektionsvätska

Meloxikam.
Ett generikum till Metacam®.

Antiinflammatoriskt (NSAID)

Norocarp ℞

Karprofen.
Ett generikum till Rimadyl vet®.

Antiinflammatoriskt (NSAID)

Norocarp ℞

Karprofen.
Ett generikum till Rimadyl vet®.

Antiinflammatoriskt (NSAID)

Sevotek ℞

Sevofluran.
Inhalationsanestesi till katt & hund.

Sedativum

Kontakt

018-57 24 30
info@n-vet.se

Adress

Uppsala Science Park
Husaren, Dag Hammarskjölds väg 36b
751 83 Uppsala