Läkemedel för Hund

Cartrophen vet ℞

Na-pentosan polysulfat.
Degenerativ ledsjukdomar hos hund.

Cartrophen är ej ett NSAID.

DogStem

 

Mesenkymala stamceller

För behandling av artros hos hundar

 

Isoflutek ℞

Isofluran 

 

Inhalationsånga, vätska

Info – FASS.se

Levogland ℞

Levotyroxin.
För behandling av primär och sekundär hypotyreoidism.

Tyreoideahormoner och antityreoida substanser

Loxicom ℞

Meloxikam.
Ett generikum till Metacam®.

Antiinflammatoriskt (NSAID)

Loxicom ℞ Injektionsvätska

Meloxikam.
Ett generikum till Metacam®.

Antiinflammatoriskt (NSAID)

Norocarp ℞

Karprofen.
Ett generikum till Rimadyl vet®.

Antiinflammatoriskt (NSAID)

Norocarp ℞

Karprofen.
Ett generikum till Rimadyl vet®.

Antiinflammatoriskt (NSAID)

Sevotek ℞

Sevofluran.
Inhalationsanestesi till katt & hund.

Sedativum