HorStem

Toppmodern stamcellsteknologi

Minskning av hälta i samband med lindring till måttlig degenerativ ledsjukom (osteoartrit) hos hästar.

Indikation hovled, kotled, has led samt hasens glidled.

Stamcellerna interagerar med inflammatoriska celler och cytokiner i leden och förändrar den till antiinflammatorisk miljö.

Mesenkymala stamceller har immunmodulerande och antiinflammatoriska egenskaper som kan härledas till deras parakrina aktivitet, t.ex. utsöndring av prostaglandin (PGE2), och kan även ha vävnadsregenerativa egenskaper.
Samt inbyggd förmåga att kunna påverka immunförsvarets celler.

Klar att använda – Förvaras i  kylskåp (2 °C–8 °C)

Behöver inte tinas eller blandas innan användning

Hållbarhet 21 dagar

15 miljoner stamceller per dos (1ml)

Långtidseffekt : ca 12-24 månader efter en dos

Länk till FASS