HorStem

Toppmodern stamcellsteknologi

Minskning av hälta i samband med lindring till måttlig degenerativ ledsjukom (osteoartrit) hos hästar.

Indikation hovled, kotled, has led samt hasens glidled.

Stamcellerna interagerar med inflammatoriska celler och cytokiner i leden och förändrar den till antiinflammatorisk miljö.

Multipotenta mesenkymala stamceller som tas från navelsträng på föl. Dessa celler har förmågan att återskapa sig själva och förvandla sig till många olika typer av celler. De mesenkymala stamcellerna kan bli bindväv som brosk, ben, fett och muskler. Samt inbyggd förmåga att kunna påverka immunförsvarets celler.

Klar att använda – Förvaras i  kylskåp (2 °C–8 °C)

Behöver inte tinas eller blandas innan användning

Hållbarhet 21 dagar

15 miljoner stamceller per dos (1ml)

Långtidseffekt : ca 12-24 månader efter en dos

Kort information - hur och var du beställer HorStem

HorStem, stamceller för intraartikulär injektion, till häst från navelsträng på föl.

Veterinär beställning
1. Veterinär gör beställning på apoteket Djurfarmacia Trollet:

Telefon veterinärlinjen: 0520-520 892
E-post: apotekettrollet@djurfarmacia.se

OBS: HorStem kräver kylförvaring.
Produkten skickas från Djurfarmacia Trollet i enlighet med veterinärens önskemål om leveransdag och tidsspann för att säkra kylkedjan.

Tidsschema
• Apoteket Trollet har oftast några doser på lager.
• Beställning av veterinär skall göras senast tisdag samma vecka som HorStem tillverkas.
• HorStem skickas från EquiCord, Spanien, med DHL Medical på torsdag och anländer Trollet på fredag.
• Från produktion är hållbarheten 21 dagar.

Viktig information
• Rekommenderad kanylstorlek både för aspiration och injektion:
grön kanyl 0,8 x 40 mm – ej mindre än blå kanyl 0,6 x 25 mm.

• EquiCord rekommenderar att veterinär i samband med HorStem-behandlingen ger en singeldos av NSAID iv/im/po för att minska reaktionen efter behandlingen. Utan NSAID visar <10% av behandlade hästar en ökad smärta och svullnad från leden dagen efter behandling, vilket avtar inom 24-48 h.

• En dos, 1 ml/led, oavsett ledstorlek.

• Startkarens: 28 dagar. Slakt: 0 dagar