Läkemedel för Häst

Equisedan ℞

Detomidin.
Generikum till Domosedan®.

Sedering

Flunixin ℞

Flunixinmeglumin.
Generikum till Finadyne®.

Antiinflammatoriskt och antipyretisk effekt, NSAID.

HorStem ℞

Mesenkymala stamceller.
Toppmodern stamcellsteknologi

Osteoartrit

Veterinär gör beställning på apoteket Djurfarmacia Trollet:

Telefon veterinärlinjen: 0520-520 892
E-post: apotekettrollet@djurfarmacia.se

Läs mer  Mer info Equicord

Isoflutek ℞

Isofluran 

Inhalationsånga, vätska

Loxicom ℞

Meloxikam  
Generikum till Metacam®.

Antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel NSAID

Noromectin Comp vet ℞

Ivermektin + prazikvantel.


Avmaskningsmedel

Noromectin vet ℞

Ivermektin.
Generikum till Ivomec®.

Avmaskningsmedel

Peptinor ℞

Omeprazol.
Generikum till  Gastro Gard.

Mag och Tarm. Syrahämmande medel, protonpumpshämmare.