Läkemedel för Får

Noromectin ℞

Ivermectin.
Generikum till Ivomec®.

Avmaskningsmedel

Doseringspistol varunr: 78 64 87 beställs på apotek.

Spotinor® vet℞

Deltametrin.
Generikum till Coopersect® vet.

Avmaskningsmedel

Doseringspistol varunr: 76 32 87 beställs på apotek.

Ultrapen ℞

Bensylpenicillinprokain.
Bensylpenicillin med förlängd verkan.

Antibiotika

Restnoterad hos leverantör.