Läkemedel för Får

Noromectin ℞

Ivermectin.
Generikum till Ivomec®.

Avmaskningsmedel

Doseringspistol varunr: 78 64 87 beställs på apotek.

Spotinor® vet℞

Deltametrin.
Generikum till Coopersect® vet.

Avmaskningsmedel

Doseringspistol varunr: 76 32 87 beställs på apotek.

Ultrapen ℞

Bensylpenicillinprokain.
Bensylpenicillin med förlängd verkan.

Antibiotika

Restnoterad hos leverantör.

Kontakt

018-57 24 30
info@n-vet.se

Adress

Uppsala Science Park
Husaren, Dag Hammarskjölds väg 36b
751 83 Uppsala