Att leva med Artros

Att leva med artros

Den vanligaste orsaken till att en hund börjar verka gammal och trött är stelhet och smärta orsakad av kroniska ledinflammationer. Eftersom tillståndet kommer smygande anpassar sig hunden till sin situation och det kan därför vara svårt att förstå att den har ont.

VIKTIGT: Det är viktigt att bakomliggande orsaker till din hunds symptom utreds av din veterinär eftersom det kan finnas andra orsaker än ledsjukdomar. Med hjälp av bl.a. röntgen och blodprovsanalyser kan din veterinär säkerställa rätt diagnos.

Vilka tecken kan tyda på att min hunda har ont?
Följande kan vara tecken på att din hund har ont:

  • Ovilja att följa med på promenader
  • Stelhet och svårighet att resa sig upp
  • Svårt att hoppa upp i bilen
  • Hälta
  • Nedsatt aptit
  • Ointresse för sin omgivning
  • Slickande eller gnagande på utsatta kroppsdelar
  • Trötthet
  • Sur, butter eller retlig

Vad är ARTROS/OSTEOARTRIT?

Den vanligaste formen av ledinflammation hos hundar är artros, (numera oftast benämnt osteoartrit); en degenerativ ledsjukdom. Vid denna typ av sjukdom ses en fortskridande nedbrytning och förlust av ledbrosk, kronisk inflammation och s.k. benpålagringar kring leder med stelhet, ökad smärta och minskad rörlighet som följd. Artros kan drabba hundar i alla åldrar och uppträda i olika typer av leder. Första tecknet är ofta stelhet och hälta. Typiskt för sjukdomen är att det som regel tar lång tid innan man ser tydliga tecken och röntgenologiska förändringar som resultat av den kroniska inflammationen. En orsak till sjukdomen kan vara kronisk retning av fragment vid tillståndet osteochondros hos den unga hunden. Andra orsaker kan vara till följd av traumatiska skador på leden.

Artros kan utlösas på två sätt:

Normal belastning på en onormal led

Eller

Onormal belastning i en normal led

Korrekt diagnos i ett tidigt skede ger möjlighet att sätta in rätt behandling i tidigt stadium av sjukdomen.

Är hunden överviktig?

Övervikt förvärrar tillståndet för den sjuka leden genom ökad belastning. En viktnedgång innebär ofta en påtaglig förbättring av tillståndet. Din veterinär kan hjälpa dig bedöma hundens vikt och vid behov ger dig råd om bantning.

Finns det något mer jag kan göra för min hund?

Ute i handeln finns både foder och fodertillskott som innehåller tillsatser som påstås ha effekt mot artros. Man bör i detta sammanhang vara observant på att dessa preparat ej granskats eller godkänts av Läkemedelsverket för behandling eller förebyggande av artros. Däremot finns läkemedel godkända av Läkemedelsverket, för behandling av artros. Dels antiinflammatoriska medel, men även nyare läkemedel som verkar direkt på själva grundorsaken. Alla djurägare lider med sin hund och vill göra allt för att lindra hundens artrosbesvär.

Ett gott råd är dock att inte köpa alla möjliga tillskott och pröva vid sidan av den medicinska behandlingen. Förutom att det blir kostsamt blir det omöjligt att utvärdera nyttan. Följ råden från din veterinär.

Kan operation hjälpa? Vid korsbandskador i knä och osteochondros hos unga hundar är kirurgi som regel en förutsättning för ett gott resultat. Ju tidigare hunden kommer till veterinär för undersökning, desto bättre blir behandlingsresultatet som regel.

Vad finns det för medicinsk behandling? En viktig del i behandlingen av artros är att häva inflammationen. Därmed lindras smärtan och hundens livskvalitet höjs. Antiinflammatoriskt verkande läkemedel tillhörande gruppen NSAID. Denna typ av läkemedel används både till djur och människa i samband med behandling av ledsjukdomar.

Behöver min hund motion? Under den fas av sjukdomen när smärta och svullnad är påtagliga symptom bör motionen anpassas så att den inte utgör en för stark belastning på leden. I samband med kirurgiska ingrepp ger som regel den behandlande veterinären anvisningar hur detta skall gå till. Hundar med artros bör få regelbunden motion och då helst flera gånger om dagen. Börja med korta promenader. Allt eftersom stelheten försvinner och muskulaturen ökar kan intensiviteten i träningen öka och promenaderna göras längre. Var försiktig med fri lek med andra hundar liksom träning på hårt, isigt eller halt underlag. Simning är en utmärkt träning för hundar som dessutom är skonsam för lederna. Det finns ett växande antal s.k. rehab-kliniker som erbjuder massage, akupunktur och simträning för hundar.

Är behandlingen långvarig? Vid vrickningar och stukningar är behandlingstiden som regel kort. Däremot är artros en fortskridande degenerativ sjukdom som kan kräva medicinering under lång tid.

Bör jag regelbundet besöka veterinär? Om din hund behandlas med antiinflammatoriska läkemedel är det viktigt med regelbunden uppföljning hos veterinär. Dels för att säkerställa att behandlingen ger avsedd effekt, dels för att bestämma hur väl anpassad behandlingen är för just din hund och därmed undvika eventuella biverkningar. Långvarig behandling kan hos känsliga individer påverka mage, lever och njurfunktion. Intervallen för dessa besök avgörs av din veterinär.