Våra djurslag

Denna del av N-vets hemsida är endast avsedd för djursjukvårdspersonal och apotekare / farmaceuter

Häst

Hund

Svin

KATT

Nötkreatur

Får

Ren