Flunixin

Flunixin (Rx) – ett generikum till Finadyne

Flunixinmeglumin som injektion 50mg/m eller granulat 25mg/g till häst, NSAID. Analgetikum med antiinflammatoriska och antipyretisk effekt.

                

Häst:  För lindring av akuta inflammatoriska tillstånd i muskler, leder och skelett samt för lindring av buksmärtor i samband med kolik, behanding med endotoxemi/septisk chock vid tarmomvridning eller tillstånd med störd blodcirkulation i mag-tarmkanalen.

Nötkreatur:  För lindring av akuta inflammatoriska symtom, vid behandling av respirationstillstånd. Kan användas som adjuvans till behandling av akut mastit.

Svin:  Som adjuvans vid behandling av luftvägsinfektioner.

Dosering
För intravenös administrering till nöt och häst och intramuskulär injektion till svin.

Häst:Vid behandling av kolik hos häst är den rekommenderade dosen 1,1 mg flunixin/kg kroppsvikt motsvarande 1 ml per 45 kg kroppsvikt. Behandlingen kan upprepas en till två gånger om kolik återkommer.

Vid behandling av muskulo-skeletala skador, är den rekommenderade dosen 1.1 mg flunixin/kg kroppsvikt motsvarande 1 ml per 45 kg kroppsvikt, en gång dagligen upp till 5 dagar alltefter kliniskt svar.

Vid behandling av endotoxemi eller septisk chock till följd av tarmomvridning eller andra tillstånd med störd blodcirkulation till mag-tarmkanalen, rekommenderas 0,25 mg/kg kroppsvikt, motsvarande 1 ml per 200 kg kroppsvikt, var 6-8:e timme.

Nöt:Den rekommenderade dosen är 2,2 mg flunixin/kg kroppsvikt, motsvarande 2 ml per 45 kg kroppsvikt. Kan vid behov upprepas med 24 timmars intervall upp till 5 dagar.

Svin: Den rekommenderade dosen är 2,2 mg flunixin/kg kroppsvikt, motsvarande 2 ml per 45 kg kroppsvikt, intramuskulärt i nacken som engångsdos i samband med antibiotikabehandling. Injektionsvolymen bör begränsas till 5 ml per injektionsställe.

Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

Karenstider
Nöt: Slakt: 7 dygn, Mjölk 36 timmar
Häst: Slakt: 7 dygn, tävlingskarens 14 dagar.
Svin: Slakt: 22 dygn

Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Kontraindikationer

Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingsperiod. Skall inte ges till dräktiga ston eller  dräktiga suggor, gyltor i samband med betäckning eller avelsgaltar. Användning är kontraindicerad till djur som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom, eller där det föreligger risk för gastrointestinala sår eller blödningar eller misstanke om bloddyskrasi eller överkänslighet mot produkten.

Används ej till dehydrerade djur som lider av ileusorsakad kolik, eller till nöt inom 48 timmar före beräknad kalvning.

Atc-kod: QM01AG90, senaste översyn av spc, granulat: 2011–02–18, injektionsvätska 2014-01-02

Publ: 2016-05-12