Peptinor (Rx)

Peptinor (Rx)

Omeprazol. 370 mg/g oral pasta till häst. Syrahämmande medel, protonpumpshämmare.

För behandling av magsår samt förebyggande av återfall. En dos Peptinor hämmar utsöndringen
av magsyra i 24 tim.

Karens:
Häst: Kött och slaktbiprodukter: 1 dag.

Kontraindikation / Varning:

Rekommenderas inte till djur yngre än 4 veckor eller med en kroppsvikt under 70 kg.
Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Förpackningar:
En spruta innehåller 7,57 g pasta. Räcker till 700kg kroppsvikt.
1 dosmarkering på sprutan)=50kg kroppsvikt.
Finns som 1-pack, 7-pack och 72-pack.
Förvaras vid högst 30 °C.
Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Läs bipacksedel före användning.

Senaste översyn av SPC: 2015-08-19
För mer information se www.fass.se.