Noromectin

Noromectin (Rx)

Noromectin Comp Oral Pasta 18,7 mg/g: (Häst) fasstext

Noromectin comp innehåller ivermectin pasta18,7 mg/g i kombination med prazikvantel 140,3 mg/g. Utöver nematoder och styngflugelarver (se Noromectin oral pasta nedan) bekämpar denna även bandmask hos häst.

Kontraindiationer Noromectin Comp och Noromectin Oral pasta till häst. 

Använd inte hos föl under två månaders ålder. Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

Tävlingskarens: 96 timmar.

Karenstider

Häst: Kött och slaktbiprodukter: 35 dygn

Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

 Graderad dosspruta á 7,49 g räcker till 700 kg häst.

Noromectin Oral Pasta 18,7 mg/g: (Häst)

Gastro-intestinala rundmaskar
Stora strongylider: adulta och 4th larv (artriella) stadiet av Strongylus vulgaris och adulta och 4th larv (vävnads) stadiet av Strongylus edentatus samt adulta Strongylus equinus.
Små strongylider: adulta Cyathostomum catinatum, Cyathostomum pateratum, Cylicocyclus ashworthi, Cylicocyclus elongatus, Cylicocyclus insigne, Cylicocyclus leptostomum, Cylicocyclus nassatus, Cylicocyclus radiatus, Cylicostephanus asymetricus, Cylicostephanus bidentatus, Cylicostephanus calicatus, Cylicostephanus goldi, Cylicostephanus longibursatus, Cylicostephanus minutus, Cylicodontophorus bicornatus, Gyalocephalus capitatus.
Lilla magmasken: adulta Trichostrongylus axei.
Springmask: adulta och immatura Oxyuris equi.
Spolmask: adulta och 3rd och 4th stadiet Parascaris equorum.
Fölmask: adulta Strongyloides westeri.
Nackbandsmask: Onchocerca spp (microfilarier).
Lungmask: adulta och immatura Dictyocaulus arnfieldi.
Styngflugelarver: orala och gastrala larvstadier Gasterophilus spp.
Ivermektin är inte effektivt mot encysterade larvstadier av små strongylider.

Doseringsintervall Oral Pasta: Allmänna behandlingsrekommendationer med ivermectin-baserad pasta Vuxna hästar 2-3 dagar före betessläppning samt därefter med 8 veckors intervall under betessäsong. Om ingen direkt betessläppning sker, bör man avmaska i mitten av maj, juli och september.

Tävlingskarens: 96 timmar.

Karenstider

Häst: Kött och slaktbiprodukter: 35 dygn

Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

 Graderad dosspruta á 7,49 g räcker till 700 kg häst.

Pour-On 5mg/ml: (Nöt)

Noromectin Pour-On vet. är indicerat för behandling av följande parasiter hos nöt:
Gastrointestinala rundmaskar: Ostertagia ostertagi (inklusive inhiberade L4), Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis (L4), Cooperia spp (adulta och L4), Oesophagostomum radiatum (adulta och L4)
Lungmask (adulta och fjärde larvstadiet, L4): Dictyocaulusviviparus
Nötstyng (larvala stadier): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum
Löss
Blodsugande:Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus
Bitande:Damalinia bovis
Skabbkvalster: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis

Doseringsintervall Pour-On:

Vecka 3 OCH 8 efter ustläpp, samt vid installning.

Kontraindikationer

Skall ej ges till djur som uppvisat överkänslighet mot ivermektin eller något av ingående hjälpämnen.

Karens

Slakt: 21 dygn.

Lakterande mjölkkor får ej behandlas.

Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

Oral lösning 0,8 mg/ml: (Får)

Produkten är avsedd för behandling och kontroll av gastrointestinala nematoder, lungmask och nosstyng hos får.
Gastrointestinala parasiter: Haemonchus contortus (adulta och inhiberade L4), Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta (adulta och inhiberade L4), Trichostrongylus axei (adulta och L4), Trichostrongylus colubriformis (adulta och L4), Trichostrongylus vitrinus (adulta och L4), Cooperia curticei (adulta och L4), Cooperia onchophora (adulta och L4), Nematodirus battus (adulta och L4), Nematodirus filicollis (adulta och L4), Nematodirus spathiger (adulta och L4), Strongyloides papillosus (adulta och L4), Oesophagostomum columbianum (adulta och L4), Oesophagostomum venulosum (adulta och L4) och adulta Chabertia ovina.
Inhiberade larvala stadier av benzimidazolresistenta stammar av H. contortus och Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta.
Flugor: Haematobia irritans

Karenstid

Slakt : 10 dagar
Mjölk: Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion.Djuren får inte behandlas inom 60 dagar före begynnande laktation om mjölken är avsedd för human konsumtion.

Injektion 10 mg/ml: (Nöt, svin och ren)

Noromectin vet. för injektion är indicerat för behandling av följande parasiter hos nöt, svin och ren.
– Nöt
Gastrointestinala rundmaskar (adulta och fjärde larvstadiet L4): Ostertagia ostertagi (inklusive inhiberade L4), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis (L4), Cooperia onchofora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Nematodirus spatiger (adulta), Oesophagostomum radiatum.
Lungmask (adulta och fjärde larvstadiet, L4): Dictyocaulus viviparus.
Nötstyng (larvala stadier): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum.
Skabbkvalster: Sarcoptes scabiei var. bovis, Psoroptes ovis.
Löss: Linognatus vituli, Haematopinus eurusternus.
– Svin
Gastrointestinala rundmaskar (adulta och fjärde larvstadiet, L4): Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (adult).
Lungmask: Metastrongylus spp. (adult).
Skabbkvalster: Sarcoptes scabiei var. suis.
Löss: Haematopinus suis.
– Ren
Larvala stadier av Oedemagena tarandi

Kontraindikationer

Skall ej ges till djur som har uppvisat överkänslighet mot ivermektin eller något av ingående hjälpämnen.

Karens

Slakt: Nöt 35 dygn, svin och ren 28 dygn.

Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

 

Atc-kod: QP54AA01, senaste översyn av spc: Pour-on 2015-07-14, oral lösning: 2015-09-04 injektionsvätska: 2009–11–02, oral pasta: 2008-06-27, Noromectin Comp: 2014-08-21.

Publ: 2016-05-12