Noroclav

Noroclav (Rx)

Amoxicillin/Klavulansyra, tablett.

         

För behandling av infektioner hos hund och katt orsakade av bakterier känsliga för amoxicillin/klavulansyra såsom infektioner i hud, tarm, luft- och urin-vägar. Tabletter, rosa delbara med köttsmak.

Dosering: 10mg amoxicillin / kg kroppsvikt åt hund och katt 2 ggr dagligen (12,5mg kombinationsprodukt / kg)

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller andra substanser i betalaktamgruppen eller när resistens mot läkemedlet kan förväntas.

Kontraindicerat för kaniner, marsvin, hamstrar eller ökenråttor.

Användas ej på djur med kraftigt nedsatt njurfunktion förenad med anuri och oliguri.

 

Atc-kod: QJ01CR02, senaste översyn av spc: 40/10mg & 200/50mg: 2012-10-24
400/100mg: 201-10-30.

Publ: 2016-05-12