Loxicom för husdjur

Loxicom (Rx) – Ett generikum till Metacam®

Brett sortiment av meloxikam NSAID i praktiska förpackningar i form av lösning för injektion, orala suspensioner i två olika styrkor samt tuggtablett.

Sedan maj 2012 finns Loxicom även som tuggtablett i 1 och 2,5 mg för hund.


Katt
Hund
För lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska tillstånd i leder och muskulatur samt för reduktion av postoperativ smärta.

För lindring av postoperativ smärta efter ovariehysterektomi samt smärre mjukdelsingrepp.

Dosering Oral lösning
Doseringsspruta med gradering per-kilo kroppsvikt medföljer i förpackningen.

Dosering injektion och tuggtablett
Se tabeller nedan.

Kontraindikationer

Skall ej ges till dräktiga eller digivande djur. Tuggtablett skall ej ges till katt. Ej heller till djur som lider av gastrointestinala sjukdomar som t ex irritation och blödningar från mage-tarm, störd lever-, hjärt- eller njurfunktion eller blödningstillstånd. Ges ej vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne eller till djur yngre än 6 veckor.

Atc-kod: QM01AC06, senaste översyn av spc: 2015-06-08.

Publ: 2016-05-12