För nötkreatur

För nötkreatur

Antibiotikum
Ultrapen vet (Rx) – Bensylpenicillin med förlängd verkan

Antiinflammatoriskt
Flunixin (Rx) – Ett generikum till Finadyne
Loxicom (Rx) – Ett generikum till Metacam

Antiparasitära medel
Closamectin Pour-On (Rx) –  Ivermektin och Klosantel
Noromectin (Rx) – ivermectin
Santiola (Rx) Klosantel  injektion
Spotinor (Rx) – deltame

Tillbaka till föregående sida