Frågor och Svar Canius Plus

Frågor & svar Canius®Plus

Vad är probiotika?
Probiotika är levande mikroorganismer som, när de intas i tillräckliga mängder, ger värden en hälsofördel.

Vad betyder mikrobiota?
Mikrobiota är alla mikroorganismer inom en viss nisch, t.ex. i tarmen. Består bl.a. bakterier, virus och mikrosvampar.

Vad är mjölksyrabakterier?
Mjölksyrabakterier är ett samlingsnamn för bakterier som huvudsakligen bildar mjölksyra (laktat) s.k Laktobaciller. Mjölksyrabakterier är hälsosamma bakterier som utgör en stor del av vår tarmflora.

Vad menas med att mjölksyrabakterierna i Canius®Plus är EU-godkända?
Det innebär att det finns forskning som bevisar bakteriernas goda effekt och att Canius Plus är säkert att använda.

Innehåller Canius®Plus mjölkprotein?
Nej, mjölkproteinet sköljs bort vid produktionen och den färdiga produkten
innehåller därför inget mjölkprotein.

Varför bör man ha Canius®Plus i kylskåp innan påbörjad behandling?
Då Canius®Plus innehåller levande bakterier är hållbarheten längre om burken
förvaras i kylskåp. Öppnad burk förvaras i rumstemperatur.

Kan Canius®Plus göra skillnad för hundar med återkommande mag-tarmproblem t.ex. diarré?
Ja, Canius Plus motverkar dessa problem.

Kan Canius®Plus ges till andra djurslag?
Bäst nytta gör bakterier från den egna djurarten. Canius®Plus innehåller
Laktobacillusstammar som är isolerade från friska hundar och är därför avsedd att användas till hundar.

Kan Canius®Plus hjälpa vid hudproblem?
Idag vet vi att det finns ett samband mellan obalans i tarmen och hudproblem både hos hund och människa. Vissa individer blir hjälpta av Canius®Plus men det krävs ytterligare forskning på området.

Vid allvarliga hudproblem bör hunden undersökas av veterinär.

Kan Canius®Plus ges efter en antibiotikakur?
Antibiotika orsakar alltid en störning av tarmfloran, den s.k.
mikrobiotan, såväl onda som goda bakterier försvinner. För att bygga upp tarmhälsan med goda bakterier rekommenderas Canius®Plus att ges i 30 dagar efter avslutad antibiotikakur. Börja ge Canius®Plus dagen efter sista antibiotikadosen.

Kan Canius®Plus ges till dräktiga och digivande tikar?
Ja, tarmfloran hos fostren grundas och utvecklas redan i livmodern. En god tarmflora hos tiken är därför avgörande för en hälsosam tarmflora hos valparna.

Kan man ge Canius®Plus till valpar?
Ja, till valpar över 1 kg, följ dosering. Till valpar under 1 kg, fråga din veterinär efter lämplig dos.

Hur långt innan resa, utställning, tävling eller förändringar i kosten ska Canius®Plus börja ges? Börja ge Canius®Plus ca 3-4 dagar innan ny aktivitet. Ges i 7 dagar.

Hur ofta kan man ge Canius®Plus?
Vid återkommande problem rekommenderas att Canius®Plus ges varannan månad

 

Tillbaka till Canius®Plus sidan