Flunixin

Flunixin (Rx) – ett generikum till Finadyne

Flunixinmeglumin som injektion 50mg/m eller granulat 25mg/g till häst, NSAID. Analgetikum med antiinflammatoriska och antipyretisk effekt.

Godkännadet av Flunixin injektionsvätska (samt samtliga preparat innehållande dietanolamin), för behandling av livsmedelsproducerande djur, är återkallat.

Undantag
Flunixin N-vet får användas för att behandla hästar, under förutsättning att dessa tas ur livsmedelskedjan genom registrering i Hästpasset. 

För mer information om häst se nedan.

 

Häst:  För lindring av akuta inflammatoriska tillstånd i muskler, leder och skelett samt för lindring av buksmärtor i samband med kolik, behanding med endotoxemi/septisk chock vid tarmomvridning eller tillstånd med störd blodcirkulation i mag-tarmkanalen.

Dosering
För intravenös administrering till nöt och häst och intramuskulär injektion till svin.

Häst:Vid behandling av kolik hos häst är den rekommenderade dosen 1,1 mg flunixin/kg kroppsvikt motsvarande 1 ml per 45 kg kroppsvikt. Behandlingen kan upprepas en till två gånger om kolik återkommer.

Vid behandling av muskulo-skeletala skador, är den rekommenderade dosen 1.1 mg flunixin/kg kroppsvikt motsvarande 1 ml per 45 kg kroppsvikt, en gång dagligen upp till 5 dagar alltefter kliniskt svar.

Vid behandling av endotoxemi eller septisk chock till följd av tarmomvridning eller andra tillstånd med störd blodcirkulation till mag-tarmkanalen, rekommenderas 0,25 mg/kg kroppsvikt, motsvarande 1 ml per 200 kg kroppsvikt, var 6-8:e timme.

Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

Karenstider
Häst: Slakt: 7 dygn, tävlingskarens 14 dagar.

Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Kontraindikationer

Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingsperiod. Skall inte ges till dräktiga ston. Användning är kontraindicerad till djur som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom, eller där det föreligger risk för gastrointestinala sår eller blödningar eller misstanke om bloddyskrasi eller överkänslighet mot produkten.

Används ej till dehydrerade djur som lider av ileusorsakad kolik.

Atc-kod: QM01AG90, senaste översyn av spc, granulat: 2011–02–18, injektionsvätska 2014-01-02

Publ: 2016-05-12