Equisedan

Equisedan (Rx) – ett generikum till Domosedan

Detomidinhydroklorid, injektionsvätska, lösning 10 mg/ml. Obs! Ny förpackning sedan juli 2016. Finns nu i 15 ml. flaska

Klar, i stort sett färglös lösning för intravenös injektion. Sömnmedel och lugnande medel för häst.

Indikationer

För sedering och lätt smärtlindring av häst för att underlätta kliniska undersökningar och behandlingar, såsom mindre kirurgiska ingrepp.

Produkten kan användas vid:

· undersökningar (t ex endoskopi, rektala och gynekologiska undersökningar, röntgen)
· mindre kirurgiska ingrepp (t ex sårbehandling, tandvård, behandling av senor, excision av hudtumörer, spenbehandling)
· före behandling och medicinering (t ex magsond, skoning)
· premedicinering inför administrering av injektions- eller inhalationsanestetika.

Tävlingskarens: 96 timmar.

Kontraindikationer

Skall ej användas till, djur med hjärtfel, respiratoriska sjukdomar,  leverinsufficiensnjursvikt,  till djur med allmänna hälsoproblem (t.ex. dehydrerade djur). Skall ej användas under dräktighetsperiodens 3 sista månader. Skall ej användas i kombination med butorfanol till hästar med kolik, eller kombination med butorfanol till dräktiga ston.

Karenstider

Slakt: 2 dagar, mjölk: 12 timmar.

Atc-kod: QN05CM90, senaste översyn av spc: 2015-06-24

Publ: 2014-05-12