Closamectin

Closamectin (Rx)

5 mg/ml 200mg/ml ivermektin, closantel, Pour on, lösning till nöt.

https://media.n-vet.se/2012/12/closamectin-alla-storlekar1.jpg

Closamectin är verksamt mot ett brett spektrum av de mest ekonomiskt betydelsefulla stadierna av endo- och ektoparasiterna hos nöt. Det innehåller en unik kombination av ivermektin, ett antiparasitmedel med bred verkan mot rundmask och ektoparasiter, samt closantel, ett kraftfullt medel med tidigt insättande verkan mot leverflundra.
Closamectin är verksamt mot såväl omogna som adulta leverflundror, rundmask och ektoparaster.

Efter många års forskning är nu Closamectin Pour On den första och enda produkten i sitt slag som klarat de stringenta regulatoriska kraven hos läkemedelsmyndigheter i Europa.

Det enkla och effektiva sättet att behandla nöt med leverflundra, rundmask och ektoparasiter.

Dosering

Closamectin har ett brett anthelmintiskt spektrum och behandlingsstrategier bör ta hänsyn till lokala förhållanden och befintliga avmaskningsrutiner. För att kunna kontrollera infektion med leverflundra hos köttdjur och kalvar krävs många gånger två behandlingar per år.

Höst

Behandla tidigast 7 veckor efter installning för optimal effekt. Då har eventuell sen smitta utvecklats till larver känsliga för behandling.

Vår/sommar

Djur som betat föregående säsong och ej avmaskats under höst-vinter, avmaskas före betessläppning. Om djur släpps på bete som anses höggradigt kontaminerat kan en avmaskning 8 veckor efter betessläpp utföras. Man eliminerar då de första veckornas smitta. Samtidigt har man effekt mot ostertagia och cooperia.

Nötkreatur

Skall ej användas till djur som producerar mjölk för human konsumtion. Kan ges till köttdjur oavsett dräktighetsstadium eller laktation.

Nytillkomna djur/ Inköpta djur

Djur från områden med känd förekomst av leverflundra bör avmaskas om de ska släppas på marker där mellanvärden finns (våtmarkssnäckor). De bör hållas på stall 48 timmar efter avmaskning.

Enkel dosering med pistol

Dosering 1ml per 10 kg kroppsvikt. Djuren bör vägas och graderas efter vikt för att undvika felaktig dosering. Applicera en sträng av medlet i mittlinjen på ryggen från bogen till svansroten. Använd doseringspistol för pour-on preparat. Djuren behöver inte klippas före behandling. Applicera inte på skabbangripna områden eller sådana kontaminerade med lera eller gödsel. Strängen kvarstår som en intorkad gel under någon dag.

                

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser.

Appliceras ej på hudområden med skabbangrepp, krustor eller andra skador eller på hud kontaminerad med smuts eller avföring. Skall inte användas mellan december och mars i länder där Hypoderma spp inte utrotats eftersom döda larver kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Avermektiner tolereras mindre väl av vissa icke-måldjur (fall med fatal utgång har rapporterats hos hund – speciellt av Collie typ, Old English sheepdog och närbesläktade raser eller korsningar, samt hos sköldpaddor)

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 58 dagar

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperioden. Använd inte till kvigor under andra hälften av dräktighetsperioden om djuren är avsedda för mjölkproduktion för humant bruk.

På grund av uppenbar risk för kontaminering med medlet mellan behandlade och obehandlade djur genom slickning, skall alla djur i en grupp behandlas samtidigt och behandlade djur hållas separerade från obehandlade djur under hela karenstiden. Om denna rekommendation inte följs kan det medföra att gränsvärden för läkemedlet överskrids hos obehandlade djur.

 

Atc-kod: QP54AA51, senaste översyn av spc: 2014-07-24

Publ: 2016-05-12