Posts from the ‘Nötkreatur’ category

Charolaise, tjur och kalvar

Höst och installning

Höst och installning innebär att betessäsongen är över och nötkreaturen skall stallas in. En god tillväxt under betessäsongen kan delvis förloras under stallperioden på grund av…

SRB kalvar vid å

Sommar och vinter

Milda vintrar och våta somrar har inneburit en ökad risk för spridning av leverflundra. Detta genom att bidra till optimala förhållanden för mellanvärden, en våtmarkssnäcka vid…

vattenko

Parasiter hos våra nötkreatur

Våra betande husdjur utsätts ständigt för smitta under betessäsongen. För nötkreaturens del är den mest förlustbringande parasiten den mellanstora magmasken Ostertagia. I de flesta fall ses…