Posts from the ‘Läkemedel’ category

generika

Om Generika

Läkemedelsverket skriver på sin hemsida: ”Det generiska läkemedlet innehåller samma aktiva substans i samma mängd som originalläkemedlet men säljs under annat namn. Ett exempel är tabletterna…