Posts by N-vet

decapinol

Decapinol

            Decapinol äntligen i lager igen. Beställ via info@n-vet.se eller via vår hemsida, eller ring oss gärna 018-572430

tvahundar

Att leva med artros

Den vanligaste orsaken till att en hund börjar verka gammal och trött är stelhet och smärta orsakad av kroniska ledinflammationer. Eftersom tillståndet kommer smygande anpassar sig…

Charolaise, tjur och kalvar

Höst och installning

Höst och installning innebär att betessäsongen är över och nötkreaturen skall stallas in. En god tillväxt under betessäsongen kan delvis förloras under stallperioden på grund av…

tandborstning

60 viktiga sekunder

Den moderna hund- och katthållningen har precis som för människan drastiskt ändrat djurens matvanor snabbare än vad evolutionen hunnit med. Detta har fått konsekvenser för hur…

forp-m-sundmage

Canius

Nu lanserar N-vet   Canius® Plus   Förebygger och behandlar obalans i hundens tarmflora Klicka på bilden för mer information. n-vet.se/canius

SRB kalvar vid å

Sommar och vinter

Milda vintrar och våta somrar har inneburit en ökad risk för spridning av leverflundra. Detta genom att bidra till optimala förhållanden för mellanvärden, en våtmarkssnäcka vid…

vattenko

Parasiter hos våra nötkreatur

Våra betande husdjur utsätts ständigt för smitta under betessäsongen. För nötkreaturens del är den mest förlustbringande parasiten den mellanstora magmasken Ostertagia. I de flesta fall ses…

generika

Om Generika

Läkemedelsverket skriver på sin hemsida: ”Det generiska läkemedlet innehåller samma aktiva substans i samma mängd som originalläkemedlet men säljs under annat namn. Ett exempel är tabletterna…