Alzane Vet

Alzane Vet (Rx) – Generikum till Antisedan

Antidote. α2-antagonist. Indikation: Atipamezol 5mg/ml 10 ml är en  selektiv α2-antagonist och indicerad för reversering av sedativ effekt av medetomidin och dexmedetomidin hos hund och katt.

                 

Dosering hund:

Dosen atipamezolhydroklorid (i μg) är fem gånger den tidigare givna dosen av medetomidinhydroklorid och tio gånger dexmedetomidinhydroklorid. På grund av den fem gånger högre koncentrationen av aktiv substans (atipamezolhydroklorid) i denna produkt jämfört med produkter innehållande 1 mg medetomidinhydroklorid per ml och tio gånger högre koncentration jämfört med produkter innehållande 0,5 mg dexmedetomidinhydroklorid, krävs lika volym av de olika produkterna.

 
Medetomidin 1,0 mg/ml lösning för injektionDosering Alzane 5,0 mg/ml lösning för injektionDosering
0,04 ml/kg kroppsvikt motsvarande 40 μg per kgkroppsvikt 0,04 ml/kg kroppsvikt motsvarande 200 μg per kgkroppsvikt
Dexmedetomidin 0,5 mg/ml lösning för injektionDosering Alzane 5,0 mg/ml lösning för injektionDosering
0,04 ml/kg kroppsvikt motsvarande 20 μg per kgkroppsvikt 0,04 ml/kg kroppsvikt motsvarande 200 μg per kgkroppsvikt

 

Dosering katt:

Dosen atipamezolhydroklorid (i μg) är 2,5 gånger den tidigare givna dosen av medetomidinhydroklorid eller 5 gånger dexmedetomidinhydroklorid. På grund av den fem gånger högre koncentrationen av aktiv substans (atipamezolhydroklorid) i denna produkt jämfört med produkter innehållande 1 mg medetomidinhydroklorid per ml och tio gånger högre koncentration jämfört med produkter innehållande 0,5 mg dexmedetomidinhydroklorid, skall halv volym jämfört med tidigare administrerade medetomidin eller dexmedetomidin ges

 
Medetomidin 1,0 mg/ml lösning för injektionDosering Alzane 5,0 mg/ml lösning för injektionDosering
0,08 ml/kg kroppsvikt motsvarande 80 μg per kgkroppsvikt 0,04 ml/kg kroppsvikt motsvarande 200 μg per kgkroppsvikt
Dexmedetomidin 0,5 mg/ml lösning för injektionDosering Alzane 5,0 mg/ml lösning för injektionDosering
0,08 ml/kg kroppsvikt motsvarande 40 μg per kgkroppsvikt 0,04 ml/kg kroppsvikt motsvarande 200 μg per kgkroppsvikt

 

Återhämtningsperioden förkortas till cirka 5 minuter. Djuren återfår rörlighet cirka 10 minuter efter administration av produkten.

Kontraindikationer

Skall ej ges till djur med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av hjälpämnena. Skall ej användas till djur i avel eller till djur som lider av lever-, njur- eller hjärtsjukdomar.

Atc-kod: QV03AB90, senaste översyn av spc: 2015-06-12

Publ: 2016-05-12