Viktigt meddelande. Karenstiden förlängs vid användning av veterinärläkemedlet Santiola vet den 5 september 2019 mot parasiter hos får.

får

Viktigt meddelande! Karenstiden efter behandling av får med Santiola vet förlängs till 107 dygn.

För att undvika bristsituationer återkallas inte de gamla förpackningarna med den tidigare gällande karenstiden 77 dygn som frisläppts på marknaden. På grund av detta kan det hos apoteket under ett antal månader komma att finnas förpackningar med antingen 77 dygns eller 107 dygns karenstid angiven. Oavsett vad som anges på förpackningen gäller nu den nya karenstiden 107 dygn.

Mer information finner du hos läkemedelsverket; https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Karenstiden-forlangs-vid-anvandning-av-veterinarlakemedlet-Santiola–vet–/.