För svin och får

För svin och får

Antibiotika
Ultrapen vet (Rx) – Bensylpenicillin med förlängd verkan (får/svin)

Antiinflammatoriska (NSAID)
Flunixin  (Rx) (svin) – Ett generikum till Finadyne
Loxicom  (Rx) (svin) – Ett generikum till Metacam

Antiparasitära medel
Noromectin (Rx) (får) – ivermectin
Santiola (Rx) Klosantel  injektion
Spotinor (Rx) (får) – deltametrin

Tillbaka till föregående sida