För nötkreatur

För nötkreatur

Antibiotikum
Enrofloxacin (Rx) – Bredspektrum antibiotikum
Ultrapen vet (Rx) – Bensylpenicillin med förlängd verkanAntiinflammatoriskt
Flunixin (Rx) – Ett generikum till Finadyne
Loxicom (Rx) – Ett generikum till Metacam

Antiparasitära medel
Closamectin Pour-On (Rx) – Kombination av ivermektin och closantel
Noromectin (Rx) – ivermectin
Spotinor (Rx) – deltametrin

Tillbaka till föregående sida