Kontakt

Kontakt

 

Katarina Ågren – VD

Ansvarsområde: Marknadsfrågor, medicinska frågor och ledningsfrågor.

Telefon 018-57 24 31


Claes-Göran Sjösten (Leg. vet.) – Styrelseledamot

Telefon: 018-57 24 30


Merike Ronéus (Leg. vet., VMD) – Medicinskt ansvarig

Ansvarsområde: Medicinska frågor

Telefon: 018-57 24 30


Anna Engfelt – Ansvarig Region Syd

Ansvarsområde: Medicinska frågor och kontaktperson i Södra Sverige.

Telefon: 0704-24 68 66


Elin Bladh – Ansvarig Region Väst

Ansvarsområde: Medicinska frågor och kontaktperson i Västra Sverige.

Telefon: 0736-24 06 70


Anders Krögerström – CFO

Ansvarsområde: Ekonomi, planering och logistik.

Telefon 018-57 24 34

 


Uppsala Science Park
Husaren, Dag Hammarskjölds väg 36B – Karta
751 83 Uppsala

Telefon

018-57 24 30

Fax

018-572432